Nghịch lí đời thường #1

by John Khuc

Khi mà bạn đối xử với người khác giống như cách họ đối xử với mình thì họ lại cảm thấy nổi giận.

Advertisements