Trò Chơi Vương Quyền

by John Khuc

“Không có một lựa chọn nào là tốt hay xấu, đúng hoặc sai, chỉ có lựa chọn và hậu quả của nó mà thôi”.

Advertisements