Ba Mặt

by John Khuc

Ở Nhật Bản người có ngạn ngữ thế này:

Mỗi người đều có ba khuôn mặt của riêng họ.

Khuôn mặt thứ nhất là dùng để cho cả thế giới xem.

Khuôn mặt thứ hai là dùng để cho những người bạn bè thân thiết hoặc người thân gia đình thấy.

Khuôn mặt thứ ba thì chỉ giữ cho riêng mình, là bản ngã của bản thân.

Advertisements