Mắt Nâu

by John Khuc

Bạn đã bao giờ nhìn vào mắt của ai đó khi ánh nắng mặt trời phản chiếu vào chưa, và mắt của người đó có màu nâu ?

Lúc bình thường thì bạn sẽ không để ý đến màu mắt nâu, nó không nổi bật lắm.

Nhưng khi nhìn nó dưới ánh nắng mặt trời dọi vào thì “màu nâu” gần như không diễn tả được nữa.

Chúng sẽ tan chảy ra thành những tia ánh vàng tủa ra tứ phía, bao bọc xung quanh hình cầu con ngươi sâu thẳm.

Mắt nâu không hề nhàm chán, nó có hoàng hôn riêng của mình để so sánh với hoàng hôn của mặt trời.

P/S: Mắt mình màu nâu.

Advertisements