Chiêm Nghiệm

by John Khuc

Hết lòng chân thành, dành những cái tốt đẹp của bản thân cho đời nhưng nhận được những cái tát phũ phàng. Khả năng nghịch dại tiếp là còn bị ăn đấm.

Hãy chai sạn và cứng rắn.

Man up !

Advertisements