Buồn

by John Khuc

Giờ yêu đương chân thành khó không?

Không, dễ mà bản tính con người rồi, cứ để tự nhiên.

Thế giữ nó có khó không?

Khó vl đấy, cũng chưa biết làm thế nào.

Advertisements