Sĩ Diện

by John Khuc

Chúng ta tiêu tiền vào những thứ chúng ta không cần bằng tiền mà chúng ta không có để làm hài lòng những người mà chúng ta không thích.

Advertisements