Ngu

by John Khuc

Tôi còn trẻ và ngu và nhát lắm. Giá mà bị thần kinh một tí.

Advertisements