Giàu / Vui / Buồn

by John Khuc

Ngồi khóc trong chiếc Range Rover mà mình sở hữu vẫn hơn là ngồi khóc trên chiếc xe đạp.

Advertisements